Priser

Tonehuset tilbyr rydding og vask etter arrangement på Tonehuset.
Etter et arrangement skal oppvasken tas, det skal vaskes av bord of benker, brukt
kjøkkenutstyr skal være rengjort, oppvask, møbler skal ryddes på plass og alle brukte

gulv skal være rengjort.

Deler av dette kan vi tilby å forestå etter et arrangement.

Vask ved normalleie


Vask av alle gulv, toaletter, bord og kjøkken. kr 2400,-

Dette innebærer at leietaker stabler vasker bord stabler stoler og rydder sammen søppel og tomgods og plasserer det ved inngangspartiet.


Etter dette kan leietaker forlate uten å foreta seg annet enn å sørge for at lokalene er
sikret med hensyn på brann, vannskader og at huset er forsvarlig lukket og låst.


Prisene er veiledene og ved særs krevende renholds oppdrag vil prisene kunne fravike.

Gjerne gjør forespørsel om dere vil at f.eks oppvask taes av Tonehuset el. lign.


Nevnte priser for renhold kommer i tillegg til ordinært beregnede priser for leie.


Beløper skal sammen med leiebeløpet betales inn på forskudd som et depositum til
Tonehusets konto. Ved ellers normale forhold vil depositumet hos oss overføres til
leietaker og til renholdspersohell som oppgjør for vaskingen etter at leieforholdet er

avsluttet.


Ditt festlokale midt i byen!

Man - Tors (08:00 - 22:00)


Fre / Lør    (1 døgn)


Helg            (2 døgn)


+ Per døgn etter dette 


Kroner inkludert vask ved leietaker

1 - 5 timer


8 - 14 timer

1 døgn

2 døgn


3 døgn osv.


Kr. 650

Kr. 1200


Kr. 2000


Kr. 2400


Kr. 1000

Kr. 1000

Kr. 3400

Kr. 3600


Normalutleie

(ukedager, så vell som konfirmasjon, bryllup, barnedåp o.l.)Åpent ungdomsarrangement inkludert vask ved leietaker

Lørdag (1 døgn)

Kr. 4500

Kr. 5500

Fredag (1 døgn)

Fredag & Lørdag (2 døgn)

Kr. 6000

”Inkludert vask ved leietaker” betyr at golv i storsal, kjøkken, trapp, garderobe/gang,
vegger (ved behov) og toaletter må vaskes av leietaker. Annet renhold på
kjøkkenbenker , komfyr, kjøleskap, kjøledisk og fryseskap etc samt rydding i leide rom
skal også ivaretas av leietaker. Bord og stoler vaskes og settes på plass ihht oppslag.

Leiebetingelser

Overlevering kan skje mellom kl 08:00 og 22:00

Dvs. at f.eks timeleie fra kl 14:00 til 02:00 (12 timer) ikke vil være mulig
Det vil da regnes som døgnleie fra kl 14:00 til kl 14:00 neste dag
Prisene gjelder for leieforhold som går inn under betingelser satt av utleier

Kontrakt vil bli sendt på epost ved reservasjon.

Prisene er vedtatt for 2019

Vask, rydd og avfall

Vask ved åpent ungdomsarrangement

Ved disse arrangementene er det noe ekstra behov for renhold.


Vask av alle gulv, toaletter og vegger - Kr 3600


Dette innebærer at leietaker vasker bord, stabler stoler og rydder sammen søppel og tomgods og plasserer det ved inngangspartiet.


Etter dette kan leietaker forlate uten å foreta seg annet enn å sørge for at lokalene er
sikret med hensyn på brann, vannskader og at huset er forsvarlig lukket og låst.

 

 Kontakt


  Epost


utleie@tonehuset.no

post@tonehuset.no


 Telefon


Stein Arne Lind

tlf. 900 46 100Postadresse


Tonehuset AS

c/o Skolegata eiendom

Postboks 617

9486 HarstadOrganisasjon


Org.nr.  948 277 441